V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji vyplněním dotazníku souhlas s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji Pure Model Management s.r.o., byly touto agenturou zpracovány a vedeny pro interní účely výběrového řízení.